Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι: 

Α/Α

Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα

Αριθμός Ωφελούμενων

Σχήμα

Πιστοποίησης

Θεωρητική Εξέταση

1

Εκτίμηση  ακινήτων – μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων

65

Εκτίμηση  ακινήτων – μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων

ΝΑΙ

2

Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων

50

Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων

ΝΑΙ

3

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

50

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

ΝΑΙ

4

Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας ποιότητας τροφίμων

20

Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας ποιότητας τροφίμων

ΝΑΙ

5

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στην κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής

25

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στην κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής

ΝΑΙ

6

Στέλεχος προστασίας δεδομένων και ειδικός συμμόρφωσης πληροφοριακών συστημάτων στον κανονισμό - DPO

25

Στέλεχος προστασίας δεδομένων και ειδικός συμμόρφωσης πληροφοριακών συστημάτων στον κανονισμό - DPO

ΝΑΙ

 

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στα ανοικτά δεδομένα

25

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στα ανοικτά δεδομένα

ΝΑΙ

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ->