ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση  .

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινοί πίνακες επιλογής επιτυχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων ωφελουμένων, της 1ης επανάληψης του προγράμματος με κωδικό MIS5033816. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Πέμπτη 23/12/2021 και μέχρι την Πέμπτη 30/12/21 και ώρα 14.00, εγγράφως (ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, T.K. 54643, Θεσσαλονίκη, Υπόψη: Επιτροπής Ενστάσεων του έργου «Συμβουλευτική, Κατάρτιση , Πιστοποίηση της πράξης με ΟΠΣ MIS 5033816») ή ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (tee_thess@tee.gr ). Προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στην πρόσκληση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_1ΗΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ_1ΗΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται η προθεσμία  υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» MIS 5033816, μέχρι τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 24:00. περισσότερα...

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5033816)

Μετά από απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5033816,  ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των 29 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο οριστικός πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 112 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 43, οι 29 εκ των οποίων ήταν πλήρεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ         ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ           ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

Για Υποψήφιους Ωφελούμενους

Υποβολή Αίτησης Ωφελούμενου


 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί έχουν

Δικαίωμα Συμμετοχής


 

Προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής

Δείτε την πρόσκληση

 

Η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων

Διαδικασία Επιλογής