Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα edu.teetkm.sepve.org
καθώς και τηλεφωνικά στο

τηλ. 2310 365130 και 2310 883192

από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00

Επικοινωνία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.