ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράταση προθεσμιών υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα με ΟΠΣ 5033816

Παρατείνεται η προθεσμία  υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» MIS 5033816, μέχρι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00

Αντιστοίχως, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμεναδικαιολογητικά από την επομένη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων και μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Για Υποψήφιους Ωφελούμενους

Υποβολή Αίτησης Ωφελούμενου


 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί έχουν

Δικαίωμα Συμμετοχής


 

Προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής

Δείτε την πρόσκληση

 

Η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων

Διαδικασία Επιλογής